Usługa

Cena

Cena wizyty prywatnej

120 PLN

Badanie z zakresu medycyny pracy

100 PLN

Wizyta z doborem soczewek kontaktowych miękkich

120 PLN

Badanie pola widzenia FDT Matrix

50 PLN

Badanie OCT plamki

150 PLN

Badanie OCT włókien nerwowych - moduł GDx

80 PLN

Pachymetria bezdotykowa

40 PLN

Pomiar aplanacyjny ciśnienia wewnątrzgałkowego

20 PLN

Implantacja zatyczek do punktów łzowych

500 PLN

W ramach wizyty prywatnej wykonywane są następujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne: komputerowe badanie wzroku, dobór okularów, badanie w lampie szczelinowej, badanie dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, gonioskopia, badania w kierunku zespołu suchego oka, płukanie dróg łzowych, usuwanie ciał obcych - w zależności od potrzeb.

Świadczenia zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielane są bezpłatnie.

Od 1 stycznia 2015r. jest wymagane skierowanie do Poradni Okulistycznej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Świadczenia w ramach NFZ udzielane są na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 
Main page Contacts Search Contacts Search